Ny uträkning av bränsletillägg - Williamsson Transport

Ny uträkning av bränsletillägg

NYTT BRÄNSLETILLÄGG

För att bättre motsvara dagens situation och för ökad transparens, har vi beslutat att förnya vårt system för bränsletillägg.

Fr.o.m september 2015 räknar vi, precis som tidigare, bränsletillägget baserat på SKAL:s (Finska Lastbilsförbundets) prisuppföljning av Diesel av mellankvalitet. Vi räknar med medeltalet av den skattefria andelen för föregående månad.

Nu ”nollas” indexet så att, om medelvärdet på det skattefria priset är 1,00 EUR/liter, så är vårt bränsletillägg 0%.

För att ungefär motsvara andelen av de kostnader som vi har för bränsle och rederiernas bunkerandel, så har vi fastslagit att bränsleprisets inverkan på fraktpriserna är 25%. Dessutom avrundas bränsletillägget till närmaste 0,1%-enhet.

Dvs, om bränslepriset stiger med t.ex. 10%, till 1,10 EUR/liter, så är bränsletillägget 2,5% och detta påförs direkt på fraktpriserna. En frakt som tidigare kostat 1000 EUR, börjar då kosta 1025 EUR.

Eftersom många kunder ännu har offerter som baserar sej på det gamla bränsletillägget, så fortsätter vi parallellt med uppföljningen av detta ännu till årets slut.

Om ni har frågor angående detta vänligen kontakta Sebastian Mellberg, sebastian.mellberg@williamsson.fi eller 0400-709634