Bränsletillägg April - Williamsson Transport

Bränsletillägg April

Bränsletillägget för april 2016 är –1,8%. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för mars 2016.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen.
Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.