Bränsletillägg september 2021 - Williamsson Transport

Bränsletillägg september 2021

Bränsletillägget för september är +6,1 %, giltigt från och med 1.9.2021. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för augusti 2021.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.