Bränsletillägg November 2017 - Williamsson Transport

Bränsletillägg November 2017

Bränsletillägget för november 2017 är +1,8 %, giltigt från och med 3.11.2017. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för i oktober 2017.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.