Bränsletillägg juni 2022 - Williamsson Transport

Bränsletillägg juni 2022

Bränsletillägget för juni är +19,6%, giltigt från och med 1.6.2022. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för maj 2022.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.