Bränsletillägg juni 2020 - Williamsson Transport

Bränsletillägg juni 2020

Bränsletillägget för juni 2020 är -1,8 %, giltigt från och med 1.6.2020. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för maj 2020.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.