Bränsletillägg december 2019 - Williamsson Transport

Bränsletillägg december 2019

Bränsletillägget för december 2019 är +3,6 %, giltigt från och med 1.12.2019. Detta baserar sej på det skattefria medelvärdet av SKAL:s uppföljning av priser på Diesel av mellankvalitet för november 2019.

Fr.o.m. årsskiftet följer vi inte längre upp bränsleindexet enligt den gamla modellen. Vi följer kontinuerligt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget granskas varje månad. Följ gärna med bränslepris-historiken här.