Framsida - Williamsson Transport

ETT AV FINLANDS ÄLDSTA TRANSPORT-FÖRETAG

Axel Williamsson köpte sin första bil 1952. Samma år grundade han transportföretaget som är i familjens ägo än idag. Egna fordon, en egen terminal och en egen transportledning försäkrar att vi alltid har godset i våra händer.

Williamsson Ab - presentationsvideo